Andet fra Karup å - øvre


Dato 11. september 2020
Fanget af Uffe Lillebæk
Sted Karup å - øvre
Metode Spin
Længde 45 cm
Vægt -

Regnbueørred

Prøvede vores stykker i Karup å, men hold op hvor er det øverste stykke svært tilgængeligt. Næsten umuligt at komme til åen fra p plads og absolut ingen sti, eller det der ligner langs åen.

Skiltning på begge stræk var mangelfuld.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten