Andet fra Gudenå Åstedbro


Dato 3. juni 2020
Fanget af Karl Hedeager Madsen
Sted Gudenå Åstedbro
Metode Spin
Længde 73 cm
Vægt -

En helt speciel fisketur!
Startede med at fange en søørred på ca. 45 cm som afkrogede sig selv under landingen.
Herefter fangede jeg en ål på 73 cm på en gul Mebs 3.
Jeg har aldrig hørt om ål fanget på spinner!

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten